Friends in Shape

Na de opening van het Friendship Sports Centre in 2010 is Only Friends enorm gegroeid in leden, sporten en evenementen. De organisatie is meegegroeid en staat als een huis; het sporten wordt op een toonaangevende wijze, veilig en vertrouwd geboden aan de kinderen en jongeren met een beperking.

In 2013 is daarom nagedacht wat wij nog meer aan onze doelgroep (en een evt. verbreding van de doelgroep met ouderen) kunnen bieden, hoe we de bezettingsgraad van het Centre kunnen verhogen en hoe we een bredere maatschappelijke rol kunnen spelen.

Only Friends Lifestyle

Het Lifestyle concept heeft als doel om kinderen en jongeren met een beperking (en evt. dus ouderen) naast het sporten verdere/meer ondersteuning te geven. De kinderen en jongeren kunnen zich hierdoor verder ontwikkelen, een sterker gevoel van eigen waarde opbouwen en daardoor ook krachtiger in het dagelijks leven staan.

  • Friends in Shape; een gezondheidsprogramma voor kinderen en jongeren met overgewicht en obesitas
  • Connecting Friends; sportprogramma voor kinderen uit het Speciaal Onderwijs
  • Friends in the Top; begeleiden van kinderen en jongeren met sportambities
  • Older Friends; sporten met volwassenen/ouderen met een beperking

Friends in Shape

Overgewicht en in het bijzonder obesitas is een wereldwijd probleem. Zo ook in Nederland en dan in het bijzonder in Amsterdam in bepaalde wijken, waaronder stadsdeel Noord.

Only Friends biedt,met de kennis en kunde die zij opgedaan heeft met het sporten en begeleiden van kinderen en jongeren met een beperking, een obesitasprogramma voor kinderen in de leeftijd t/m 12 jaar. De pijlers van dit programma zijn gebaseerd op sporten/bewegen, voeding en gedrag.

Wij doen dit in nauwe samenwerking met de gemeente Amsterdam en obesitasmedici uit het Slotervaartziekenhuis. Het doel is om kinderen met (morbide) obesitas weer op een normaal, dus gezond, gewicht te krijgen teneinde chronische ziektes, sociale uitval en erger te voorkomen.

Wilt u meer informatie over Friends in Shape: mail of bel Dominiek Sloote dpgsloote@hotmail.com of 06 11 72 67 22