Jeugdfonds Sport Amsterdam

Kinderen en jongeren die sporten

  • ervaren meer plezier met anderen,
  • versterken hun zelfvertrouwen,
  • nemen een gezondere levensstijl aan en
  • kunnen hun talent ontdekken en ontwikkelen!

Wil je sporten bij Only Friends maar is de contributie een probleem? Dan kan je (of je ouders/verzorgers) een aanvraag doen bij Jeugdfonds Sport Amsterdam. Het fonds betaalt de contributie en (een deel van) de benodigde spullen.

Jeugdfonds Sport Amsterdam zorgt ervoor dat kinderen en jongeren kunnen sporten. Het gaat om kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, woonachtig in Amsterdam, waarvan de ouders/verzorgers financieel niet in staat zijn de kosten van de sport te dragen.

Hoe werkt het?

Een aanvraag kan:

 

  1. Via een ‘intermediair’
    Dat is een ouder- en kindadviseur, een (gym)docent, maatschappelijk werker, jeugdzorgmedewerker. De aanvraag wordt samen met jou online ingediend.

  2. Via stichtingsina.nl/sport

Je doet dan online zelf een aanvraag. De intermediairs van stichting “Samen is niet alleen” nemen contact met je op over de status van de aanvraag.

Intermediairs zijn professionals die veelal op scholen of in de jeugdhulpverlening werken en die op de hoogte zijn van de situatie waarin kinderen en jongeren leven.

Wat is het bedrag?

Het Jeugdfonds Sport Amsterdam vergoedt maximaal €300,00 voor contributie en bijvoorbeeld het kledingpakket. Zorg dat je het juiste contributiebedrag aanvraagt. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt de bijdrage rechtstreeks aan de club betaald. Je ontvangt zelf geen geld. Heb je ook spullen nodig? Vraag die direct aan bij de aanvraag. Je ontvangt dan een waardebon voor attributen die ingeleverd kan worden bij Only Friends.

Ga voor meer informatie naar de website van het Jeugdfonds Sport Amsterdam.