Vertrouwenspersoon

Only Friends vindt een veilige en vertrouwde omgeving van groot belang. Een omgeving waar een ieder zich thuis voelt en met respect wordt behandeld.

Toch kan het voorkomen dat een lid, vrijwilliger, stagiair, werknemer, collega etc. zich in een bepaalde samenwerking niet prettig voelt en dan is het fijn als je met iemand daarover vertrouwelijk kan praten. Zo’n iemand is een vertrouwenspersoon.

Een vertrouwenspersoon verlaagt de drempel voor het aankaarten van problemen. Zo werkt Only Friends aan een blijvend goede sport-/werksfeer en een duurzame verbinding voor een ieder.

Een vertrouwenspersoon moet ons inziens integer, onafhankelijk, toegankelijk en empathisch te zijn. We denken in de persoon van Ilona Siebers die gevonden te hebben.

Wil je contact met haar? Ilona Siebers ilona.siebers@gmail.com of 06 27 03 33 19