Only Friends “klimt” verder naar de top!

Open dag klimmen bij Only Friends in het Ronald McDonald Centre

Hoewel de klimwand reeds beschikbaar was sinds de oplevering van ons geweldig Ronald McDonald Centre Only Friends, is deze vandaag, zaterdag 30 juni 2012, pas formeel in gebruik genomen door de kids van Only Friends.

Zoals bij aanvang van alle sporten gebruikelijk is, heeft directeur en oprichter Only Friends Dennis Gebbink, eerst alle benodigde voorbereidingen getroffen alvorens een open middag “Klimmen” te organiseren.

Betrokkenheid Johan Cruijff Foundation én de NKBV
Bij deze zorgvuldige voorbereidingen heeft Dennis dankbaar gebruik gemaakt van de kennis en inzichten van de Johan Cruijff Foundation én de NKBV (Nederlandse Klim en Bergsport Vereniging). Beide hebben in aanloop naar en op deze sportieve middag Only Friends met raad en daad bijgestaan. Beide partijen zullen overigens ook bij  het vervolg, ieder vanuit een eigen invalshoek, betrokken blijven!

De sport
Naast de positieve invloeden die klimmen kan hebben op de verdere ontwikkelingen van de concentratie en de lichamelijke motoriek, is dit ook een sport waarbij grenzen verlegd kunnen worden op het gebied van zelfvertrouwen, samenwerken en vertrouwen in een ander. Immers met elke stap stijg je verder omhoog, wetende dat u afhankelijk bent van degeen die u zekert en elke stap nauwlettend in de gaten houdt!

18e sport op het Ronald McDonald Centre Only Friends
De opkomst was goed waarmee meteen ook een voorlopige peiling gemaakt kon worden ten aanzien van de toekomstige animo. Afgaand op het enthousiasme van de kids en hun ouders  lijkt de kans groot dat dit zeer waarschijnlijk de 18e sport op rij wordt van Ony Friends. Dit in navolging van het Handboogschieten (sport nr 16) en het Fietsen (sport nr 17). Beide sporten gestart in het voorjaar van dit jaar en volop in de groei qua ontwikkeling en leden. Met  in gebruik name  van de klimwand kan gesteld worden dat de vele faciliteiten waarover het Ronald McDonald Centre Only Friends beschikt, volledig benut worden.

Enthousiasme
Onbevreesd klommen de kinderen, gewapend met het juiste klimmateriaal en onder toezien oog van ervaren deskundigen, naar de top van de wand. Ook de aanwezige trainers bleken al snel gegrepen door het enthousiasme van de kinderen. Onder de aanwezigen ook Renske Nugter. Renske is sportklimster en één van de 14 ambassadeurs van de Johan Cruijff Foundation 2012. Renske heeft zich onder andere ten doel gesteld om dit jaar mee te doen aan het WK Para-Climbing in Parijs.

Trainsters
Wanneer één en ander vorm krijgt, is de intentie de trainingen in handen te geven van Renske Nugter en Robin Beugel. Beide zijn gepassioneerd en bedreven in de klimwand sport. Robin Beugel  al vele jaren een betrokken vrijwilligster van Only Friends, heeft zojuist haar klim examen behaald en popelt om haar steentje bij te kunnen dragen bij deze sport voor de Only Friends jongeren.  Beide jonge sportsters zullen hierbij ondersteund worden door de vrijwilligers van de NKBV. Al met al dus een team van ervaringsdeskundigen dat klaar staat om deze sport letterlijk en figuurlijk naar de top te begeleiden.

Voortgang
Hoe en wanneer één en ander vorm krijgt, is te volgen op de website van Only Friends .
Only Friends sporters zullen ook via het digitale clubhuis geïnformeerd blijven. Zie website .

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *