Only Friends start Friends at Home

Begin november start Only Friends met Friends at Home; een activiteitenprogramma ter overbrugging van de tijd tussen school en sport. 

LOGO Friends at HomeDe tijden in het onderwijs veranderen en men stapt af van de traditionele schoolroosters. Dit betekent dat steeds meer scholen, ook maar misschien wel vooral in het Speciaal Onderwijs, een zogeheten continu rooster gaan hanteren. Elke dag les tot 15:00 uur. Dit betekent dat de “loze uren” tussen 15:00 en 17:00 uur voor problemen kunnen zorgen voor ouders. Only Friends speelt hierop in door Friends at Home op te richten. Friends at Home biedt een activiteitenprogramma ter overbrugging van de tijd tot aan het sporten. Men kan hierbij denken aan knutselen, boekjes lezen, computeren etc.

Op deze manier geven wij met Friends at Home kinderen en jongeren met een beperking naast het sporten verdere/meer ondersteuning. De kinderen en jongeren kunnen zich hierdoor verder ontwikkelen, een sterker gevoel van eigen waarde opbouwen en daardoor ook krachtiger in het dagelijks leven staan. Friends at Home is daarmee ondersteunend aan de sport en dienstverlening van Only Friends en heeft geen winstoogmerk. De doelgroep is in eerste instantie de leden van Only Friends zelf.

Friends at Home start op dinsdag 3 november en is er 3x per week en wel op de dinsdag t/m donderdag van 15:00 tot 18:00 uur. Voor meer informatie: stuur een mail naar info@friendsathome.net