Fantastische brief aan Only Friends

Afgelopen week mocht Only Friends een fantastische en zeer warme brief ontvangen van een dame uit het oosten van ons land die ons had bezocht. Aangezien we wel vaker van deze mooie steunbetuigingen krijgen, lijkt het ons goed om de bezoekers van onze website daar deelgenoot van te maken. De brief is wel om privacyredenen geanonimiseerd.

plaatje van internet

 

 

 

 

 

 

Deventer, 2 maart 2015

Aan de oprichters, medewerkers en sporters van Only Friends,

Graag wil ik u schrijven omdat ik afgelopen zaterdag uw bijzondere project heb mogen bewonderen. Voor de mooie ervaringen die ik had, dank ik u zeer. Ik voel veel bewondering en respect voor alles wat u doet. Het was goed om bij binnenkomst de mooi ingelijste foto van de oprichters (red. Dennis en Myron Gebbink) te zien. Het portret van beiden vertaalt: intimiteit, warmte, liefde en respect voor elkaar.

Nu ik zo vriendelijk ontvangen werd, kon ik ervaren dat deze kwaliteiten van liefde, respect en aandacht voor elkaar, ook te merken is in het grote geheel. De trainers met zoveel respect, aandacht en geduld voor de sporters. En de sporters die dat op hun beurt toonden met hun grote blijdschap en aandacht voor het spel en de regels daarvan, intensief beoefenden. Het was duidelijk te merken dat zij geen enkele dwang voelden van de trainers. Zij hoefden niet persé te scoren.

Ook het prachtige gebouw met zoveel licht en ruimte is een toevoeging aan de algehele sfeer van openheid naar elkaar.

Ik voel me ook zeer ontroerd door het feit dat zoveel vrijwilligers dit prachtige initiatief ondersteunen. Dit kan mogelijk één van de oorzaken zijn dat de contributie voor de sporters heel laag wordt gehouden. Waardoor niemand uitgesloten hoeft te worden als men lid wil worden.

Het is ook heel bijzonder dat er vanuit Only Friends contact met de ouders en andere familieleden wordt onderhouden.

De liefdevolle betrokkenheid die ik waarneem in het portret van de oprichters, zie ik ook bij al deze mensen die zich inzetten voor Only Friends.

Ik voel me daarmee zeer bemoedigd en geïnspireerd en wil ik u nogmaals heel erg bedanken voor de kennismaking met dit belangwekkende initiatief.

Met vriendelijke groeten.

Wij danken de dame uit Deventer voor deze warme en liefdevolle brief en zien het als blijk van steun om ons mooie werk voor kinderen en jongeren met een beperking, tot in lengte van jaren door te zetten.